26 aug 2018

Ulike problemstillinger - hvem skal du kontakte?

Styret mottar mange henvendelser på vakttelefonen. Vi ønsker å minne alle på at denne telefonen kun er til krisetilfeller. De aller fleste henvendelsene vi får på telefon, kan og SKAL sendes på mail. Under ser dere noen problemstillinger vi ofte møter på via vakttelefonen. 

 

 • Alle spørsmål vedrørende Canal Digital, internett og hastighet. – Ring Canal Digital

 

 • Dersom røykvarsleren din piper må du bytte batteri. -Bytt selv, spør et familiemedlem eller en nabo.

 

 • En nabo som bråker eller ikke respekterer ordensreglene. – Ta kontakt med naboen din, dersom dette ikke hjelper kan du kontakte styret via mail.

 

 • En nabo som ikke respekterer vaskerireglene, dette gjelder booking av tid, bruk av maskin og/eller tørketrommel ol. – Ta kontakt med naboen, dersom dette ikke hjelper ta kontakt med styret via mail.

 

 • Det er behov for å endre navn på ringeklokken nede ved inngangen. – Ta kontakt med styret via mail

 

 • Du har oppdaget at lyset i gangen ikke virker. – Ta kontakt med styret via mail.

 

 • Du har tekniske problemer med vaskemaskinen eller tørkerommet. – Ta kontakt med styret via mail.

 

 • Det er ikke vann i leiligheten. – Ring styretelefonen.

 

 • Strømmen i leiligheten har gått. – Sjekk i sikringsskapet ditt, ring eventuelt en elektriker.

 

 • Alle garasjespørsmål. – Ta kontakt med styret via mail.

 

 • Alle spørsmål om parkering. – Ta kontakt med styret via mail.

 

 • Spørsmål vedrørende boder. – Ta kontakt med styret via mail.  

 

 • Problemer med radiatoren. – Ta kontakt med styret via mail.