Endret: 21 sep 2020     Opprettet: 28 feb 2020

Referat infokveld vinduer

Den 08.januar ble det avholdt en infokveld om vindusprosjektet for alle JeVeBo`s beboere. Tilstede var hele styret, Trond Hagen (representant fra USBL) og 20 beboere.

Møtet ble innledet av USBL ved Trond Hagen. Han informerte bla om de planlagte vinduene. Det er et sterkt ønske om vedlikeholdsfrie (aluminium) vinduer utvendig og treverk på innsiden. Alle baderomsvinduer vil være forbeholdt våtrom og anbefalingen er vinduer med plastmateriale. Åpningen på vinduene vil være lik de vi har i oppgangene. Altså at vinduene kan vippes rundt uten å ta plass i leiligheten. Vinduene i stuen vil være fastmonterte slik de er i dag – men med ny balkongdør.

Budsjettet USBL har tatt utgangspunkt i lyder på 13.060.000kr. I budsjettet ligger en del ulike kostnader, som opp/ned rigg, uforutsette ting og kostnader for selve vinduene.

 

Spørsmål til USBL:

En beboer lurte på hvem som tar ansvaret for opprydding av leilighetene etter prosjektet. Det blir opp til hver og en av beboerne. Firma som utfører jobben vil prøve å bevare eksisterende interiør, tapeter ol, så godt det lar seg gjøre Men der hvor f.eks tapeten er flere år gammel vil det ikke kunne erstattes ved en eventuell skade.

Et annet spørsmål var kriteriene for vindusvalg. USBL forklarer at både pris og kvalitet vil spille en rolle, men de vil sette krav om at vinduene er norsk produsert. Alle får samme vinduer, det blir ikke mulighet for å velge vinduer selv. Dette for at det skal settes lik standard i borettslaget og være enklere å reparere dersom det skulle oppstå en skade.

Spørsmål om fasade vask ble nevnt. Dette er ikke tatt med i tilbudet – men noe vi kan vurdere ved endt prosjekt. Når det gjelder fasaden, lurte noen på om «uforutsette kostnader» på ca 2.millioner ville være nok dersom det flere steder falt av store biter mur? USBL forteller at bufferen er laget med god margin og at i lignende prosjekt har det vist seg å holde. Men vi vet aldri hva som kan skje, det er mange ukjente momenter som først vises etter at prosjektet er satt i gang. Stilas er med i budsjettet.

Det var noen som lurte på om det vil være barnesikring på vinduene, og det ble bekreftet. Vil også være vinduer som er sikret i pussestilling.

Det kom spørsmål om man kunne gjenbruke beslag. USBL har lagt til grunn nytt beslag i budsjettet, men vil så langt det lar seg gjøre gjenbruke de som er.

En annen beboer lurte på om det var muligheter for ENOVA støtte. Dette forklarte USBL at det normalt ikke var når det kun gjaldt skifte av vinduer.

Et annet spørsmål som dukket opp var radiatorene. Flere lurte på om de gamle radiatorene ville fungere etter dette prosjektet og da primært radiatoren i stuen. USBL ser nærmere på dette.

 

Styret informerte til slutt litt om hvordan det nye lånet ville påvirke gjelden. Styret har jobbet tett med OBOS for å finne løsninger uten å berøre husleien. Etter en del frem og tilbake har vi nå landet på at det ikke vil påvirke husleien. MEN, og det er et stort men, det forutsetter at vi klarer å holde oss til budsjettet, og at vi ikke har noen store økninger på kostnadspostene, kun vanlig indeksregulering.

 

Prosessen videre er slik at USBL lager et skriv som skal sendes ut til alle firmaene de anser som aktuelle for prosjektet. Når anbudsrunden er over vil neste fase være å velge firma før man starter bestillingen av vinduene. Vi håper og tror at prosjektet vil være i gang etter sommeren.

 

Styret vil legge informasjon ut fortløpende både på nettsider og Facebook.