Endret: 21 okt 2019     Opprettet: 20 aug 2017

Garasje og parkering

Borettslaget har to garasjelag, som er selvstendige juridiske enheter under borettslaget.

Garasjelag 1

Består av 42 garasjer, og er det største laget til venstre nederst i bakken.

Hvis du har spørsmål vedrørende vedlikehold eller praktiske forhold, kan du kontakte lagets oppsynsmann. Dette er Georgi Dimovski, som har telefonnummer 45 51 58 36.

Alle andre spørsmål, for eksempel angående venteliste, rettes til styret.

Vedtekter for garasjelag 1 kan leses her.

Garasjelag 2

Består av 18 garasjer, og er det minste laget til venstre nederst i bakken.

Hvis du har spørsmål vedrørende vedlikehold eller praktiske forhold, kan du kontakte lagets oppsynsmann. Dette er Peder Bakken, som har telefonnummer 93 04 95 51.

Alle andre spørsmål, for eksempel angående venteliste, rettes til styret.

Vedtekter for garasjelag 2 kan leses her.

 

Hovedregler for garasje:

  • Kun de som bor i borettslaget kan eie garasje. Det er ikke tillatt å leie ut garasjen uten godkjenning fra styret. Garasjen følger leiligheten ved eventuelt salg.
  • Det er kun tillatt å ha bil eller motorsykkel i garasjen. Møbler, båt og andre eiendeler skal ikke oppbevares i garasjen.
  • Det er ikke tillatt å lade EL-bil i garasjen. Det elektriske anlegget i garasjene er gammelt og tåler ikke slik belastning.
  • Det gjennomføres vedlikeholdsarbeid jevnlig i garasjelagene. Her forventes det at alle garasjeeiere møter opp. Typiske vedlikeholdsoppgaver er beising, rydding samt noe bygningsmessig arbeid der det er behov. Garasjeeiere som ikke utfører slikt vedlikehold, må betale for at det utføres av andre.
  • Dersom man ønsker garasjeplass må man sende mail til styret, slik at man settes på venteliste.

Parkeringsplasser

Borettslaget har 12 parkeringsplasser, ti i ved Nordtvetveien 20-24 og to bortenfor Nordlisletta 18. Det er venteliste også på disse plassene.

Hovedregler for parkeringsplass:

  • Man må ha parkeringsbevis/tillatelse for å stå på disse plassene. Det er kun beboere som bor i borettslaget som kan parkere sine biler på disse plassene. Styret deler ut slike bevis.
  • Det er ikke mulig å lade EL-bil på disse plassene.

 

Det er ikke tillatt å ha både garasje og parkeringsplass.

 

OBS! Det er ikke lov å parkere på stikkveier. Kjøring utenfor blokkene gjelder kun ved av og pålessing og bilen må flyttes umiddelbart etterpå.