Endret: 21 sep 2020     Opprettet: 31 jul 2017

Kontaktinformasjon

Slik kan du kontakte oss i JeVeBo.

Styret

  • E-post: post@jevebo.no
  • Åpent styrerom: Hver siste mandag i måneden kl. 18 - 19 (ikke juli og desember) er beboere velkomne til å komme innom styret i kjelleren i Nordlisletta 26
    OBS: Åpent styrerom er midlertidig avlyst pga. koronasituasjonen. Følg med på Facebook og Vibbo for oppdatert informasjon.
  • Post: Legg lapp eller brev i styrets postkasse i Nordlisletta 26 (lås deg inn i oppgangen)

Forretningsfører

Post:
7733 JeVeBo
v/ OBOS eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
0179 Oslo

Kontaktperson: Camilla Nymark
Tlf. 22 86 83 11
camilla.nymark@obos.no

Garasjelagene

Styret er ansvarlig for både garasjelag 1 og 2, og henvendelser rundt garasjene rettes dermed til styret jf. kontaktinformasjonen ovenfor. Videre har hvert garasjelag en oppsynsmann, som bistår styret med den daglige driften og praktiske spørsmål:

Garasjelag 1: Se nærmere informasjon her.

Garasjelag 2: Se nærmere informasjon her.

Vaktmester

Marcus Walle er ansatt som vaktmester i borettslaget på deltid. Henvendelser til vaktmester eller spørsmål om hjelp skjer via styret; se kontaktinformasjon ovenfor.