Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 28 feb 2020

Status: ladestasjoner i Nordlisletta

Her følger utdrag fra mail vi har fått fra kommunen;

" Bymiljøetaten har fått aksept fra Hafslund til å ta strøm fra Hafslund Netts fordelingsskap  utenfor Nordlisletta 22. Selve ladestasjonene og Bymiljøetatens fordelingsskap vil stå i areal som er regulert til  vei utenfor Nordlisletta 22-24.

For å komme til nettstasjonen blir vi nødt til å grave  noe over JEVEBO borettslag sin eiendom.  Vi har tidligere fått aksept fra grunneier (bortfester) Bane NOR til graving. Vedlagt er en prinsippskisse som viser tenkt kabeltrasé, samt hvilke parkeringsplasser som vil bli for ladbare biler. Etter graving vil Bymiljøetaten sørge for at det sås gress og asfalteres for å tilbakestille området "