Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 13 nov 2019

Oppsummering etter møte med garasjeeierne mandag 11.11.2019.

Styret inviterte til infokveld for alle garasjeeiere i JeVeBo. Agenda var mulig sammenslåing mellom garasjelag 1 og garasjelag 2. Styret presenterte to alternativ for de fremmøtte, og forklarte arbeidet så langt.

Denne kvelden var satt av så styret kunne få litt tilbakemeldinger fra eierne. Det er en del kostnader knyttet til sammenslåing og utredning som vi ønsket innspill på.

Kort om alternativene:

1. Slå sammen lagene slik de står i dag med den verdien de har og pengene som er på konto.        Kostnaden for sammenslåing er 30.000.-. Vi foreslår her at denne kostnaden deles på de to        lagene. Lag 1 har penger på bok for å dekke sin del, mens i lag 2 vil eierne måtte betale inn        et engangsbeløp på 850kr for å dekke sin del. Her er det foreslått å øke leien i lag 1 til 400kr.

2. Det andre alternativet (som Obos foretrekker) er å få en takstmann til å taksere de to lagene.      Før sammenslåing skal begge lag ha samme verdi totalt ( stand + penger på bok).                      Kostnaden for en tilstandsrapport er ca. 40.000kr. Dette ville vært i tillegg til de 30.000kr for        jobben med å faktisk sammenslå. Her har vi ingen leie pr.dd da alt avhenger av hvor mye            arbeid det vil være å utbedre alt fra tilstandsrapporten.

Det var en ganske samlet gjeng som ønsket at garasjelagene fortsetter slik de gjør i dag. Det var ikke ønske om å investere midler i sammenslåing, men heller avvente til man får klarhet i tomtekjøp.

Da styret ser tilbakemeldingene som veldig klare anser vi denne saken som avsluttet pr. dd. Dersom noen av eierne eller styret ved en senere anledning ønsker å ta opp temaet igjen så får vi se på saken på nytt.

Antall møtte; 10 fra lag 1 og kun oppsynsmann i lag 2.

 

 

Styret