Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 22 okt 2019

Ønsker du ladestasjoner i Nordlisletta?

Kommunen ønsker å opprette 6 nye ladestasjoner utenfor C-blokk i Nordlisletta. De har sendt styret en henvendelse da de må ha godkjenning fra borettslaget. Årsaken er at de må installere noe som vil stå på vår eiendom. De trenger godkjenning både fra oss og tomteeier. Styret ser positivt på dette i forhold til alle som har etterspurt ladestasjoner, samt miljøgevinstene. Men- vi ser samtidig utfordringene med parkeringsplasser. Disse ladestasjonene vil tiltrekke seg alle som har el-bil i nærheten og det kan føre til flere biler som står og venter på ladeplass. Styret har spurt om det er mulig å ha ladestasjonene andre steder, men det er det altså ikke. Vi ser både positive og negative sider. Vi ønsker ikke å bestemme dette selv. Vi åpner derfor for avstemming. Du kan stemme via Facebook, mail eller møte opp på åpent styrerom. Flertallet vil bestemme i saken. Stem Ja eller Nei innen mandag 28.10 kl, 19:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Municipality has sent a request to establish an installation of six new electric vehicle charges outside the C-block, at Nordlisletta. They need an approval from the Board due to some installation being on our property. They need approval from us as well as the landlord. The Board thinks this is a great opportunity given all the requests for such an installation, and it is also a great contribution to a greener Oslo. However, we anticipate some issues as well, considering that this will mean more cars parking here; not only the once charging but also the once waiting in line to charge. We know that it is difficult to find parking spots as it is, and therefor, the board does not want to make this decision alone. That is why we need your help and we want all of you to vote on this matter. You can vote on facebook, mail or come meet us on Monday 28.10 between 18:00- 19:00. This will be a majority decision. Please vote Yes or No before 19:00 on Monday 28.10.