Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 25 des 2019

Julenytt 2019

Styret ønsker med dette å informere alle andelshavere om de ulike oppgavene, prosjektene og fremtidsplanene styret har jobbet med i løpet av året.

 

Beboerhenvendelser:

Styret har brukt mye tid på å besvare alle henvendelsene fra dere andelshavere. Og vi ønsker å gi alle en god klapp på skulderen for bruk av elektronisk kommunikasjon. Det er veldig fint at så mange sender mail og/eller bruker Facebook. Vi ser også at noen av dere liker å benytte dere av åpent styrerom – som er siste mandagen i måneden. Da sitter hele styret samlet og kan besvare spørsmål dere måtte ha.

Vi ser at det er en del spørsmål som går igjen, så vi vil oppfordre alle til å sjekke nettsiden vår, her vil dere finne praktisk info og vedtekter/husordens- regler som gjelder for borettslaget.

Stort sett er henvendelsene vi mottar høflige og reflekterte. Men – vi ønsker også å ta opp at noen av henvendelsene er direkte ufine.  Vi er klar over at det til tider kan ta noe tid før vi svarer tilbake på en henvendelse, men husk at noen ganger må vi sjekke opp i ting, og det kan ta tid. Minner også på at alle i styret har heltidsjobber ved siden av, så det er ikke alltid like lett å kunne besvare en telefon eller en mail akkurat der og da.

Ellers ønsker vi å minne alle på at det skal være ro i leilighetene, all info om dette finnes på våre nettsider.

Fortsett gjerne å sende oss mail (post@jevebo.no), og ta kontakt på Facebook og gi oss tilbakemeldinger, både ros eller ris.

 

Vindusprosjektet:

Styret har gjennom hele året jobbet med både banken, rådgivere, forretningsfører og ulike fagfolk vedrørende dette prosjektet.

Vi startet året med å forhøre oss om lånemuligheter for vindusprosjektet, og vi søkte om finansieringsbevis i mai – gjennom Obos Banken. Utgangspunktet for søknaden var budsjettet vi hadde fra USBL fra et par år tilbake. I budsjettet var det stipulert en kostnad på NOK 13.000.000. Det er denne summen vi søkte finansieringsbevis for. Men først dukket det opp et problem ifb m festeavtalen. Obos kunne ikke utbetale et lån til JeVeBo grunnet festeavtalen som hadde utløpt. Her brukte styret mye tid på å finne frem tidligere mailer og dokumenter, og i den anledning ønsker vi å takke Torbjørn Myhre (tidligere styreleder) for god hjelp med å finne frem til riktig informasjon og dokumenter. Etter at alle dokumentene ble sendt inn til Obos Banken, fikk vi svar først etter sommeren. Deres juridiske avdeling godtok innsendte dokumentasjon om at JeVeBo har en festeavtale som løper for evig tid. Vi trodde dermed at alt var klart og at vi kunne begynne prosessen med å velge vinduer sammen med rådgivere fra USBL. Det dukket dessverre opp et nytt hinder, Obos Banken krevde at BaneNor (som er eier av tomten vår) signerte på pantet for lånet. Dette er sikkerheten de trenger når vi ikke har en skriftlig avtale (selv om de godtok at loven sier vi har en avtale for evig tid). Vi måtte da bruke tid på å finne rette person i BaneNor som kunne hjelpe oss. Vi fant etter en tid frem til rette person og fikk en mail med bekreftelse om at dette ikke burde være noe problem. Vi tok veldig fort kontakt med USBL for å avtale en infokveld for alle andelshaverne. Men det ble for kort frist og styret har derfor bestemt at vi utsetter denne infokvelden til 8.januar 2020 kl.18:00. Mer info kommer etter hvert – men hold gjerne av kvelden allerede nå.

 

Søppelprosjekt:

Vi har jobbet med mulighetene for å skifte ut søppelstasjonene våre med nedgravde stasjoner. Det har vært vanskelig å finne frem til riktig firma siden veldig mange har sluttet med de runde søppelstasjonene. De fleste har gått over til de mindre og dyrere nedgravde. Vi måtte først søke kommunen og renovasjonsetaten om tillatelse til å få nedgravde søppelstasjoner. Etter å ha gjennomført befaring med dem, fikk vi følgende beskjed; tillatelse gis til fire stasjoner. Alle stasjonene vi har med søppel i dag vil kunne bli skiftet ut med nedgravde stasjoner, bortsett fra søppelstasjonen mellom A og B blokk. Den vil forsvinne med en slik løsning.

Prosessen gikk videre for å finne ut hva disse nye stasjonene ville koste. Etter innhenting av tilbud fra et par selskap ser vi at kostnaden er stipulert til ca NOK 650.000,-. Med denne nye informasjonen gikk vi tilbake til renovasjonsetaten for å få kostnadene for videre drift. Vi ser at kommunale kostnader knyttet til avfall vil øke med over NOK 100.000 pr år. Styret mener denne kostnaden er for høy, og at vi da har andre prosjekt som haster mer enn nye søppelstasjoner. Vi er enige i at disse nedgravde stasjonene er penere å se på, men vi føler ikke dette kan veie opp mot den høye kostnaden å drifte selve stasjonene. Vi vil uansett se videre på dette – og komme tilbake til dere.

 

Rørprosjekt:

Etter at undersentralene ble ferdigstilt i 2018 skulle rørene som går mellom blokkene også skiftes ut. Styret tok kontakt med flere firmaer i slutten av 2018 for å planlegge rørutskifting.

Dessverre har vi ikke lykkes å finne gravefirma som er villige til å jobbe med dette, grunnet masse kabler og rør som ligger i området der det må graves. Noen lovet å komme på befaring men kom ikke, andre kom men valgte å ikke gi oss et tilbud. Vi har brukt masse tid på å undersøke og purre ifb med dette. USBL som er rådgivere i prosjektet skulle bidra – men heller ikke deres anbefalinger valgte å komme med anbud.

Gravefirma som skal ta på seg dette prosjektet må ha spesiell sertifisering for å grave på offentlig vei. Vi har nå funnet ut – i samarbeid med Energico (som mulignes skal levere rør ) at de innhenter en tidligere ansatt for å bistå vårt borettslag. Vi har til slutt funnet et firma som er villig til å ta på seg jobben og komme med at anbud, og Energico/Bjerke Rør vil komme med anbud på rør. Vi antar at hele prosjektet vil bli på over NOK 1.million, men til dette vil det bli brukt penger som er på konto.

Prosjektet vil starte opp så fort vi får tilbakemelding fra gravefirma og rør firma, og dette vil muligen bli i mars.

 

Elektronisk kommunikasjon:

Vi ønsker å gi ut all informasjon elektronisk f.o.m. Januar 2020. Vi slutter derfor nesten helt med papiroppslag. Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.

 

Garasjer/parkering:

Gjennom året har det vært noen utskiftninger av parkeringsplasser. Vi ønsker å presisere at parkeringsplassen (uteplassene) ikke følger leiligheten. Styret tildeler ledige parkeringsplasser etter prioritetsliste.

Det er stor drift om de få plassene som finnes, så det er derfor ikke ofte det blir noe ledig.

Vi anbefaler derfor de som måtte ønske det, å leie, eller kjøpe garasje.

I garasjene har styret brukt en del tid på oppfølging og opprydding hos Obos. Både rundt faktura, eierskap og annet. Det har vært gjennomført dugnader i løpet av året hvor det meste av utearealet rundt garasjene ble ryddet. Styret har pr.dd 3 garasjer som står ledige. Disse behøver noe reparasjon før de er klare til salg/utleie. Men send oss gjerne en mail dersom du skulle ønske å leie eller eie en av disse.

Vi har også brukt en del tid på å innhente informasjon ifbm en mulig sammenslåing av de to garasjelagene. Det forslaget ble fremmet på generalforsamlingen. Eierne ønsket først mer informasjon om kostnadene knyttet til dette så Styret har hatt møte med Obos og gjennomgått alle alternativ og kostnader rundt en sammenslåing. Det ble i november gjennomført et møte med alle garasjeeiere,en infokveld – hvor styret presenterte de ulike alternativene for de fremmøtte. Vi ønsket å få noen tilbakemeldinger fra eierne om hvordan vi skulle jobbe videre med dette. Det kom relativt klart frem at det ikke var et ønske å bruke penger på en sammenslåing, så styret har dermed lagt dette prosjektet på is inntil videre.

 

 

Økonomi:

Borettslagets økonomi er slik det har vært lenge. Vi har godt med penger på sparekontoen (litt over 4.millioner), men vi har store prosjekter på gang som koster en del penger. En god del av prosjekter som ikke er gjennomført tidligere har nå begynt å «brenne» og må derfor prioriteres.

Selve styreåret begynte med at vi gikk igjennom alle løpende avtaler vi har med de ulike leverandørene tilknyttet borettslaget, og vi har reforhandlet avtalene der det er mulig.

Borettslaget har en utgiftspost som er svært høy – og det er strømkostnadene.

Grunnet flere oppgaver underveis har ikke styret hatt mulighet til å gjennomgå strømavtalen enda. Dette vil bli prioritert i det nye året som kommer. Det er en større prosess som krever møte med Hafslund, og kartlegging av alle målere,  og til slutt en gjennomgang av selve strømavtalen. Vi vil vurdere en annen strømleverandør, dersom det er lønnsomt. Som dere så av budsjettet i fjor er strømkostnaden budsjettert til NOK 1 million – noe som (etter vår mening) er hinsides høyt. Men den ble stipulert, basert på året før. Vi vil uansett se gjennom strømavtalen og reforhandle, eller skifte strømleverandør dersom det er hensiktsmessig.

 

Belysning i oppgangene:

Styret kartla under årets vernerunde at det flere steder manglet belysning, både i kjeller, oppgang og på loft. Vi ga vaktmester beskjed, og en frist for å gjennomføre jobben med å skifte lyspærer. Vi har gjennom året opplevd flere steder hvor lyspærene har brent seg fast. Dette skjer hvis pærene står for lenge å flimrer/blinker. Vennligst gi oss beskjed med en gang dersom dere ser at det skjer. Vi har i noen oppganger skiftet til sensor system. Dette er foreløpig et prøveprosjekt. Vi vurderer evnt å skifte ut i alle resterende oppganger, og har fått tilbudt en pris på ca 170.000,-.

 

 

Dugnad:

Årets to dugnader ble gjennomført med godt oppmøte. Styret takker igjen for alle som møtte opp og håper å se enda flere på dugnad i 2020. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med naboer og samtidig få litt informasjon om borettslaget man bor i.

Dato for neste års dugnader er allerede satt. Siste mandag i april og siste mandag i oktober. Det vil komme nærmere info om dette når det nærmer seg.

 

Vernerunde:

Årets vernerunde ble gjennomført 20.oktober. Generelt så det greit ut. Styret noterte avvik og avtalte med vaktmester der det var behov for utbedring. Det ble også delt ut batterier på åpent styrerom samme måned. Vi har mottatt HMS-skjema fra mange, men mangler fremdeles fra veldig mange. Fint om folk kan være flinkere til å levere dette, da det er en viktig faktor for sikkerheten i borettslaget.

Neste år kommer Norsk Brannvern for kontroll, og nærmere informasjon vil bli gitt når det nærmer seg.

 

Inngangsdører:

Vi har hatt mange henvendelser om inngangsdører som ikke lukker seg, problemer med nøkler som setter seg fast og dører som smeller igjen. Vi har kontaktet firma når vaktmester ikke har kunnet bidra. Vi ser nå på en mulighet for full gjennomgang av alle inngangsdørene.

 

Undersentraler:

Vi har tett fulgt opp Energico i starten av årets fyresesong, da vi hadde mange dager hvor vi mente varmen ikke nådde standarden for inneklima. Dette ble fikset, og alle leiligheter skal kunne oppnå 23 grader på de kaldeste dagene. Husk at varmen reguleres av utetemperaturen. Er det pluss grader vil radiatorene være på «lunk».

 

Uteområdene:

Vi gjennomførte en ekstra dugnadsdag for alle som ikke kunne møte på den ordinære dugnaden. Denne dagen gjennomførte vi beskjæring av alle buskene bak A og B blokka. Container ble bestilt og avfallet ryddet bort. Vi har også hatt beskjæringer av trær i garasjelagene – hvor det meste ble tatt på dugnad. Ellers har buskene foran A blokka og frukttrærne bak NS blitt beskjært med hjelp av et firma. Fremover er planen å ta dette vedlikeholdet på dugnad.

 

Trappen ned til garasjelaget:

Noen av dere fikk sikkert med dere avisoppslaget om trappen vår. En av beboerne våre var bekymret for tilstanden på trappa og ønsket hjelp fra kommunen. Dette jobbet styret masse med, og dessverre var det ingen som ville ta på seg ansvaret for trappen. Vi mente (og mener fremdeles) at trappen er noe som flere enn JeVeBo skal være med å dekke kostnader for. Til slutt bestilte vi sveisefirma for å fikse det ødelagte trappetrinnet og forsterke den der det var behov. Regningen for dette har borettslaget tatt.

 

Vaskeriene:

Det har vært noen henvendelser og reparasjoner ifbm vaskeriene. Vi minner om at det kun er klær som skal vaskes i maskinene, og henges opp i tørkerommene. Andre tekstiler som er lette, og ikke ødelegger maskinene kan til nød også vaskes og henges opp, MEN det er IKKE lov å vaske dørmatter, tepper og andre tekstiler som etterlater seg en ødelagt maskin. HUSK VI HAR ALLE ET FELLES ANSVAR FOR TING VI GJØR OG BRUKER.

 

EL-bil ladere:

Vi gjennomførte en avstemming på Facebook, hvor vi ønsket å vite hva flertallet ønsket ifbm kommunens ønske om å sette opp nye ladestasjoner i Nordlisletta. Flertallet ønsket 6 nye ladestasjoner, og vi har informert kommunen om dette. De har flere ledd de skal igjennom før de kan gjennomføre selve installasjonen. Vi vet ingenting mer om denne saken pr dags dato. Ønsker du mer info rundt dette, les våre nettsider. 

 

 

 

Viktige dager å merke seg i 2020:

  • Generalforsamling: gjennomføres som regel i starten/midten av april.

 

  • Generalforsamling for garasjelagene: noen dager etter borettslaget.

 

  • Infokveld vinduer: 8.januar kl.18:00 på Grorud Samfunnshus; sal 4.

 

  • Vårdugnad: 27.april

 

  • Høstdugnad: 28. september

 

 

Styret ønsker med dette å takke for året som har gått og ønsker alle beboere en god jul og et riktig godt nytt år.