Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 21 okt 2019

Hva har styret jobbet med?

​​​​​​​Her kommer en liten update:

 • Rørprosjekt - styret skulle etter planen ha startet rørprosjektet I år. Men grunnet vanskeligheter med å finne gravefirma med riktig tillatelser (graving på kommunal vei) og at en av våre nærmeste rådgivere sluttet I firma har det vært vanskelig. Vi jobber fremdeles med å finne noen til å hjelpe oss, og håper prosjektet kan starte så fort det lar seg gjøre.

 

 • Søppelstasjoner – her har det vært mye jobb med å få de ulike godkjenningene og mye planlegging. Først ble det gjennomført et møte med renovasjonsetaten som må godkjenne prosjektet. De bestemmer hvor vi eventuelt kan ha de nye søppelstasjonene. Dette tok litt tid, men etter at vi fikk tilbakemelding fra dem har styret arbeidet med å innhente tilbud. Dette tar også tid da vi må avtale befaring og møter med flere mulige firmaer. Når vi tilslutt lander på et firma må vi tilkalle renovasjonsetaten igjen som endelig godkjenner planene våre (valg av søppelstasjoner o.l.). Vi har fått tillatelse til å ha søppelstasjoner på alle plassene vi har i dag med unntak av den som er mellom A og B blokk. Den vil forsvinne når de nye installeres. Vi presiserer at dette er bestemt av renovasjonsetaten som beregner behovet, styret kan dessverre ikke endre på dette.

 

 • Vinduer og tomt – styret har jobbet med dette gjennom året. Årsaken til at det har tatt tid har vært at vi har møtt på flere problemer underveis. Problemene har vært knyttet til økonomi. Vi søkte før sommeren om finansieringsbevis for vinduene. Dette måtte vi ha for å se om det var mulighet for lånopptak. Et finansieringsbevis er kun et papir på at vi har lov til å ta opp lån, vi har IKKE tatt opp noe lån enda. For å få dette brukte vi flere måneder på å ettersende dokumenter da det “hele tiden manglet noe”. Når vi tilslutt fikk et finansieringsbevis på at vi kan ta opp lån til vinduer fikk vi en ny beskjed. Banken har sagt at vi ikke kan få noe utbetalt noe før vi har en avtale om tomten. Dette har da ført til at vi måtte stoppe vindusprosjektet for å se på tomten igjen. Men siden Rom Eiendom har blitt kjøpt opp av Bane Nor så er det ikke lenger de samme menneskene vi forholder oss til. Vi har derfor brukt tid på å finne de riktige personene hos Bane Nor. Det er her vi er I dag. Vi prøver å få til et møte for å se hva vi skal gjøre videre. Vi vil oppdatere når vi ser det er hensiktsmessig. Styret har møte med USBL som er rådgivere I prosessen med vinduene mandag 21.oktober for å se på ulike vindusvalg. Vi ønsker å likevel gjennomføre alt det slik at det er klart når vi finner ut hva vi gjør med tomt o.l.

 

 • Økonomi – styret jobber kontinuerlig for å holde kostnadene nede. Vi prøver å spare penger der det er forsvarlig og jobber hele tiden tett på de løpende avtalene vi har.  

 

 • Fyring – anlegget ble startet I begynnelsen av september og har gått greit til nå. Styret håper det holder seg slik, og at vi dermed holder strømkostnadene nede. Vi skal gjennomgå avtalen med Energico I nær fremtid da styret mener det er mangler også I denne avtalen som fører til unødvendig kostnad for borettslaget.

 

 • Parkeringsplasser – det har vært noen utskiftninger på parkeringsplassene, men de skal nå alle være leid ut.

 

 • El-bil lader I Nordlisletta – styret har mottatt ønske fra kommunen som vil lage 6 ladestasjoner utenfor C blokk ( Nordlisletta 26/28). Dvs at dersom dette gjennomføres mistes alle parkeringsplassene foran C blokk. Styret anser forslaget som positivt men forstår også parkeringsproblemene som allerede er her. Disse ladestasjonene vil tiltrekke seg mer trafikk hos oss og det må tas I betraktning. Styret ønsker ikke alene å fatte beslutningen. Vi vil derfor veldig snart legge ut en avstemmingsfane på nett slik at alle kan stemme. Så blir det flertallet som bestemmer i denne saken.

 

 • Garasjene – det har vært en del aktivitet også I garasjelagene. I en av garasjene var det en etterlatt bil. Denne har styret I samråd med politiet nå fått fjernet. Garasjen skal ryddes og vil være klar til utleie snart. Vi har to garasjer som trenger vedlikehold og styret jobber med å få dette reparert. Ellers har det vært noe kjøp/salg gjennom perioden. I garasjelag 1 har vi startet opp med parseller. Pr dd er det to som leier plass der og vi håper flere ønsker å være med på det. Ta kontakt om dette virker interessant. Ellers har vi siden forrige brøytesesong purret Vaktmesterkompaniet om at de skal komme og reparere asfalten de har ødelagt. Styret har også jobbet videre med sammenslåing av garasjelag 1 og 2[RS1] 

 

 • Beboerhenvendelse – det har vært utrolig mange henvendelser til styret. Dette er nok der styret bruker det meste av tiden sin. Styret mottar henvendelser på mail, telefon og på egen dør. Alt fra generelle spørsmål til nabokrangler er saker vi har hatt. Styret minner alle beboere på at alle som sitter i styret har jobb utenom også, slik at det er ikke alltid vi kan svare med en gang. Vi er kun 4 personer så det er litt begrenset med kapasitet noen dager. Styremedlemmer kan også bli syke, dra på ferie o.l. J

 

 • Trappen ned til garasjene – flere beboere har kanskje fått med seg avisartikkelen om trappen vår. En av våre beboere kontaktet Akers avis Groruddalen for å få saken opp og frem. Styret setter pris på engasjementet. Vi har jobbet masse med å finne riktige folk, da styret ikke mener det er riktig at vårt «lille» borettslag skal ta hele kostnaden for trappen som brukes av «hele Kalbakken». Vi har snakket med bydelen som sendte oss tilbake til bymiljøetaten. Etter det har vi vært i kontakt med tomteeier. Tomteeier sier at dette bør bydelen ta, da den brukes av allmenheten og tar ingen ansvar. Styret har bestemt at vi nå fikser trappetrinnet som har falt ned og har kontaktet et sveisefirma som skal komme og se på saken og forsterke der det er nødvendig. Men dette er en midlertidig løsning da trappen bør skiftes ut i sin helhet. Vi har fått flere tips fra beboere og vi følger opp for å se om noen andre kan ta kostnaden eller om vi kan få til et spleiselag med flere borettslag i området.

 

 • Vernerunde – styret har i år gjennomført vernerunden. Det gjenstår å dele ut batteri til røykvarslere samt HMS skjema til alle. Vernerunden gikk over all forventning. Det er ryddig og pent stort sett over hele borettslaget. Beboerne har vært flinke. Styret brukte 4 timer en søndags ettermiddag for gjennomgang av hele borettslaget.

 

 • Dugnad – både vår og høst dugnadene ble gjennomført med godt oppmøte. Vi fikk gjort det som var planlagt og mer til. I forkant har styret foretatt grundig kontroll av alle kjellere og loft samt laget lister over ting som skulle kastes. Dette gjorde ryddearbeidet på selve dugnaden mye lettere da folk kunne hake av for gjennomført.