Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 22 okt 2019

Gjennomført dugnad i garasjelaget!


 

Godt oppmøte av garasjeeierne.

Styret takker for innsatsen!