Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 28 jan 2018

Generalforsamlinger og blokkmøter

Borettslaget holder blokkmøter i februar, ekstraordinær generalforsamling om vinduer i mars og ordinær generalforsamling i april. Garasjelagene holder ordinære generalforsamlinger i april.

Blokkmøter

Blokkmøtene holdes i år "per vei" i stedet for hver blokk. De finner sted på styrerommet i Nordlisletta 26 mandag 12. februar.

  • Nordtvetveien: Kl. 18:00 – 19:00

  • Nordlisletta: Kl. 19:00 - 20:00

I blokkmøtet kan alle ta opp saker som gjelder borettslaget og blokka, diskutere nærmiljøet og komme med forslag til generalforsamlingen.

Vi snakker mer om forholdene lokalt i hver blokk enn de større sakene i generalforsamlingen, og håper mange vil komme.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag 14. mars kl. 18:00 avholdes ekstraordinær generalforsamling i Grorud samfunnshus sal 2.

Sak til behandling er beslutning om gjennomføring av eventuelt vindusbytte.

Hold av datoen. Formell innkalling og mer informasjon kommer senere.

 

Ordinær generalforsamling

Onsdag 11. april kl. 18:00 avholdes ordinær generalforsamling i Grorud samfunnshus sal 2.

Forslag til generalforsamlingen leveres styret per epost til post@jevebo.no eller på lapp i postkassa i Nordlisletta 26. Frist for å levere forslag er søndag 25. februar.

Hold av datoen. Formell innkalling og mer informasjon kommer senere.

 

Ordinær generalforsamling i garasjelagene

Torsdag 12. april avholdes ordinære generalforsamlinger i garasjelag 1 og garasjelag 2, hhv. kl. 18:00 og 19:00, på styrerommet i Nordlisletta 26.

Forslag til generalforsamlingen leveres styret per epost til post@jevebo.no eller på lapp i postkassa i Nordlisletta 26. Frist for å levere forslag er søndag 25. februar.

Hold av datoen. Formell innkalling og mer informasjon kommer senere.