Endret: 10 jun 2020     Opprettet: 17 jan 2018

Bli med i styret da vel!

Styret trenger 2-4 medlemmer fra april i år for å kunne jobbe videre, både faste og varaer. Her får du en mulighet til å påvirke din bosituasjon fremover og bli kjent med folk i nabolaget.

 

Viktige oppgaver styret har:

 

  • Planlegge hva som skal gjøres i brl fremover
  • Løse problemer og hjelpe beboere
  • Styre økonomien I brl
  • Daglig drift, informere og holde borettslaget i orden
  • Gjennomføre prosjekter og følge opp leverandørene

 

Hvilke oppgaver hvert styremedlem vil jobbe med, avtaler vi underveis, mens felles saker og oppgaver gås gjennom i felles møter. Det er bruk for ulike typer personer med ulik kunnskap, som vi kan dra nytte av. Det er veldig mye man lærer underveis og det dukker stadig opp nye utfordringer. Men det viktigste vi har lært, er at det er veldig mye å huske på og forstå når man driver et borettslag! Og kanskje er det ting du er spesielt god på eller du synes kunne vært gjort bedre? Da har du muligheten til å bidra og påvirke positivt.

 

Vi i styret bruker en god del tid sammen, og blir derfor godt kjent med hverandre. Du må derfor regne med å sette av tid til styrearbeid på egen hånd og til arbeid i grupper. Mye arbeid kan gjøres på tider som passer deg, og er fleksibelt. Utover styrearbeidet, forsøker vi også å samles for å gjøre noe annet innimellom. For rett og slett å bli bedre kjent.

 

Dette er altså en god mulighet til å påvirke borettslaget, og hvordan det drives fremover, samtidig som man får erfaring med det å drive et borettslag.

 

Uten nye medlemmer i styret, vil borettslaget måtte leie inn et eksternt styre. Det vil koste mye mer enn et styre der vi driver selv. Det er jo vi som bor her som kjenner våre egne behov best ? Og

hvordan vi ønsker å bo fremover.

 

Vil du høre mer om hva det betyr å sitte i styret, eller er du bare litt interessert ? Da kan du gi oss beskjed, så tar vi en liten prat.

Send oss en e-post til post@jevebo.no, eller legg en lapp i postkassa i Nordlisletta 26, så tar vi kontakt.

 

 

Vi håper å høre fra deg!